Cosmic

In deze korte promovideo wordt het Cosmicproject voorgesteld. In ruim 3 minuten krijgt u een overzicht van enkele belangrijke uitdagingen in de chemische sector, en een aantal toekomstperspectieven!